IGE+XAO modtager midler fra EFRU (den Europæiske Fond for Regionaludvikling) til at udvikle en kollaborativ webplatform til byggeindustrien.

 

Fonden skal styrke den økonomiske og sociale samhørighed ved at udjævne de regionale skævheder og deltage i udviklingen og omstillingen i geografiske områder og samtidig sikre synergi med bistand fra de andre Strukturfonde..   

logo-ERD

 

Som en del af opgaven med at fremme regional udvikling bidrager EFRU med finansiering af følgende tiltag:

  • produktive investeringer med henblik på at skabe og beskytte bæredygtige jobs;
  • investeringer i infrastruktur, der bidrager til udvikling, strukturel tilpasning og skabelse og fastholdelse af bæredygtige jobs, eller - i alle berettigede regioner - til diversifikation, revitalisering, forbedret adgang til og genopbygning af økonomiske sites og industrielle områder i tilbagegang, nedslidte byområder, landdistrikter og områder, der er afhængige af fiskeri. Sådanne investeringer kan også rettes mod udviklingen af trans-europæiske netværk inden for transport, telekommunikation og energi;
  • udvikling af det iboende potentiale gennem foranstaltninger, der støtter lokal udvikling og beskæftigelsesinitiativer og aktiviteterne hos små- og mellemstore virksomheder; sådan assistance er rettet mod tjenesteydelser til virksomheder, overførsel af teknologi, udvikling af finansielle instrumenter, direkte hjælp til investering, tilvejebringelse af lokal infrastruktur og støtte til strukturer der skaber tilgrænsende tjenesteydelser
  • investeringer i uddannelse og sundhed

 

IGE+XAO-gruppen har i samarbejde med partnerne FORMI-SA, NOVADYS og E-Need, igangsat et innovativt udviklingsprojekt i byggeindustrien. Dette projekt (ved navn WEB BLM) er målrettet lifecycle management inden for byggeri. Dets formål er at etablere en fælles kollaborativ webplatform dedikeret til denne industri.

 

 

IGE+XAO vil udvikle designværktøjer (CAD – Computer-Aided Design) specielt beregnet til at lave elektriske systemer i byggesektoren (til installation og beregning).

 

Projektomkostningerne for IGE+XAO er estimeret til 120.000 € ekskl. afgifter. EFRU støtter med 40 % af dette beløb i midler, der beløber sig til 48.280 € ekskl. afgifter.

 

Mere om vores partnere: