Dofinansowanie szkoleń

 

Europejski Fundusz Społeczny EFS

 

Jako firma szkoleniowa znajdujemy się w Rejestrze Firm Szkoleniowych pod numerem 2.12/00258/2016. Nasze szkolenia mogą być dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Aby ułatwić Państwu korzystanie z dofinansowanej oferty szkoleniowej, nasz podmiot jest zarejestrowany w Bazie Usług Rozwojowych.

IGE+XAO w BUR

Rejestrujemy w niej najbardziej popularne kursy organizowane dla naszych klientów. Baza umożliwia zamówienie szkoleń otwartych standardowych. Prosimy o kontakt z Managerem regionu. Zarządzanie rozdziałem środków jest zdecentralizowane. Pracodawcy zainteresowani dofinansowaniem szkoleń powinni złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności.

Na poniższym linku, można sprawdzić, czy dofinansowanie jest dostępne w danym województwie.

Wybierz ten link 

lub sprawdź warunki dofinanowania w Twoim województwie

 

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

 

Szkolenia zakupione w IGE+XAO Polska mogą być dofinansowane w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Priorytetem KFS jest dofinansowanie szkoleń pracowników zatrudnionych między innymi w sektorze przetwórstwa przemysłowego, a więc także pracowników wykonujących dokumentację projektową dla przemysłu. Aby uzyskać środki, należy się zgłosić do Powiatowych Urzędów Pracy. Plan wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest dostępny na stronach Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


KFS 2019

Firma musi mieć odpowiedni PKD (Polska Klasyfikacja Działalności), zadeklarowany w KRS firmy. Priorytetowe branże, związane z naszą ofertą to np. Produkcja Urządzeń Elektrycznych, Maszyn i Urządzeń, Produkcja Papieru, Produkcja Pojazdów Samochodowych itd.. Specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki figurują na liście zawodów deficytowych w kilku województwach, a więc firma ich zatrudniająca także może spróbować skorzystać z dofinansowania szkoleń oferowanych przez nas, a podnoszących ich kwalifikacje. Zarządzanie rozdziałem środków jest zdecentralizowane. Pracodawcy zainteresowani dofinansowaniem szkoleń powinni złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności.