IGE+XAO otrzymuje wsparcie finansowe od ERDF (European Regional Development Fund - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w celu kolektywnego rozwoju platformy internetowej dla przemysłu budowlanego.

 

Fundusz ma na celu niwelowanie dysproporcji regionalnych w Unii Europejskiej poprzez wyrównywanie różnic w poziomie rozwoju poszczególnych regionów dostarczając odpowiednie wsparcie finansowe.

 

logo-ERD

 

Jako część planu rozwoju regionalnego, fundusz przeznacza dofinansowanie na:

  • inwestycje mające na celu utworzenie nowych oraz ochronę istniejących miejsc pracy,
  • inwestycje w infrastrukturę, co bezpośrednio przyczynia się do rozwoju, restrukturyzacji i tworzeniu miejsc pracy, we wszystkich spełniających określone warunki regionach, do urozmaicenia, szerzenia dostępu i odnowy ekonomicznej obszarów przemysłowych będących w upadku. Inwestycje te mogą również dotyczyć rozwoju sieci transportowej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej w Europie,
  • rozwój potencjału endogenicznego poprzez wspieranie lokalnego rozwoju oraz inicjatyw mających na celu wzrost zatrudnienia przez małych i średnich przedsiębiorców, wlicza się w to bezpośrednie dofinansowanie, ulepszanie lokalnej infrastruktury oraz pomocy dla obszarów powiązanych z daną branżą.
  • inwestycje w edukację oraz służbę zdrowia.

 

Grupa IGE+XAO, we współpracy z partnerami FORMI-SA, NOVADYS oraz E-Need, rozpoczęła innowacyjny projekt obejmujący branżę budowlaną. Nazwany został WEB BLM, a dotyczy on "zarządzania cyklem życiowym" na rynku budowlanym (BLM – Building Lifecycle Management). Jego celem jest utworzenie wspólnej platformy internetowej dedykowanej tej branży.

 

 

IGE+XAO zajmuje się rozwojem oprogramowania służącego do zarządzania schematów systemów elektrycznych w budownictwie (instalacje oraz obliczenia) (CAD – Computer-Aided Design).

 

Koszt projektu dla IGE+XAO jest szacowany na 120,000 EUR nie wliczając podatków. ERDF pokrywa 40% tej kwoty, czyli 48,280 EUR nie wliczając podatków.

 

Więcej o naszych partnerach: